Kalender

Ankomst
Kontroller om der er mangler eller skader, der kræver øjeblikkelig udbedring. Kontakt da opsynsmand Kaj Kristensen på telefon 22952037.

Afrejse
Lejren opryddes og rengøres som beskrevet nedenfor. Alle vinduer lukkes og haspes. Dørene låses indefra, bortset fra hoveddøren, der låses udefra. Håndtaget skal trækkes opad, inden nøglen kan drejes. Radiatorer skrues ned på 1 om vinteren og helt ned i sommerhalvåret. Tjeklisten udfyldes og lægges på køkkenbordet. Nøglen lægges i postkassen ved køkkendøren. Beløb til afregning for småskader kan lægges sammen med tjeklisten. Ved større skader tilsendes regning. Har du gode ideer til forbedringer eller har observeret nogle mangler, kan disse påføres tjeklisten.

Rengøring og oprydning
Inden afrejsen skal alt affald fjernes inde og ude og lægges i container. Inventar sættes på plads. Pejsen tømmes for aske, der lægges i container, når det er koldt. Køjer fejes eller støvsuges og madrasser sættes på kant i køjerne Måtter bankes på måttebankeristen udenfor. – Ikke op ad huset Badeværelser rengøres. Plastikposer udskiftes i affaldsspande. Borde, stole, sofaer, lamper og vindueskarme aftørres. Gulve fejes eller støvsuges og vaskes. Støvsuger og rengøringsartikler forefindes på lejren.

Brug af ild
Der må kun tændes bål på bålpladsen. Brug af fyrværkeri er strengt forbudt af hensyn til det brændbare stråtag.

Brandslukningsudstyr
Kontroller at alle brandspande er fyldt op. Der er pulverslukker og brandtæppe med brugsanvisning i køkkenet.

Søen
Badning er tilladt, men ikke fiskeri eller brug af både, luftmadrasser og lignende.

Affald
Der er affalds-sortering i de opstillede containere på lejren. Containerne tømmes løbende, men kontakt venligst opsynsmanden hvis I oplever at de er fyldte.

Brug af Næsgårdens faciliteter
Da vi gerne vil holde lejren i en fin stand, beder vi jer om at behandle den som jeres eget hjem. Stue og grupperum på 1. Sal må kun bruges om dagen. Brandmyndighederne tillader ikke brug om natten, af hensyn til brandfaren. Madrasserne må kun bruges med skånelagen og må kun fjernes fra køjerne ved rengøring.

Erstatningsansvar
Undgå at udøve hærværk under nogen form. Ødelæggelse af inventar såvel som tegning og maling herpå accepteres ikke, og der vil blive fremsendt regning for udbedring af skaderne. Der må ikke fældes træer på Næsgårdens grund, da området er fredet. Toiletter, der er tilstoppede på grund af, at der er kommet andet end urin, afføring og toiletpapir heri (f.x. legetøj, bind og bleer), fordrer besøg af slamsuger og elektriker. Regning herfor vil blive tilsendt, hvis årsagen kan føres tilbage til jer For mangelfuld rengøring vil der blive fremsendt regning.